jul 27 | 2023

Lär känna FMFs styrelse: Johan Linde

Vid årets stämma valdes tre nya ledamöten in till FMFs styrelse. Under sommaren kommer ni att få möjlighet att lära känna de nya tillskotten och övriga medlemmar i styrelsen genom en kort intervjuserie. Trevlig läsning!

Först ut är ordförande Johan Linde.

Vem är du?
Jag som person är en driven entreprenör med långårig erfarenhet från såväl branschen som hållbart ledarskap. Uppvuxen i Skåne men genom åren breddat världsbilden genom både yrkesliv men också nyfikenheten till andra kulturer och världsdelar.

Vad har du för bakgrund i branschen?
Startade i branschen redan 1989 och grundade Våningen & Villan så tidigt som 1998 och har haft VD-rollen under många år. Idag har plattformen breddats där jag framgent kommer veka även mot internationella relationer. Hållbarhet är en av några kärnfrågor som jag vill verka för och driva framåt.

År och roll i FMFs styrelse?
I FMF:s styrelse sedan snart 10 år tillbaka och sedan 2019 har jag fått förmånen att driva förbundet aktivt på ordförandeposten där varje förnyat förtroende varit en ära och ett kvitto på engagemanget.

Vad bidrar du med till FMFs styrelse?
Förhoppningsvis stabilitet samt att de viktiga kärnfrågorna för branschen kommer upp till ytan och får sändningstid. Ett aktivt ledarskap blir en grogrund till starka och tydliga processer.

Vad anser du branschen behöver fokusera mer på?
Att jobba i linje med myndigheter och kontrollorgan, tillsammans tror jag vi gör klokare och mer enade beslut. Konsumentskyddet skall inte förringas samt vidareutbildning av kåren tillägnat säkrare processer och större kundnöjdhet.

Snabbfakta
Namn: Johan Linde
Bor: Malmö / Stockholm
Familj: Sambo
Hobby: En mix av mycket gott o blandat!
År i branschen: Plus 30