sep 11 | Nyheter

Köpkraften stärks men skillnaderna är stora

Vår köpkraft för en ny bostad är god. I snitt lägger nyblivna bostadsägare 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet.
Men skillnaderna är stora. Ensamstående, med och utan barn, har svårt att få ihop bostadskalkylen.

Swedbank som i kvartalsvisa Boindex mäter hushållens köpkraft i storstäderna och på drygt 40 orter över hela landet. Det man kan se är att köpkraften steg något under andra kvartalet, detta tack vare lägre räntor och sjunkande kostnader för el.

Det man kunde se under andra kvartalet är att det sammanvägda indexet för andra kvartalet visade att ca 26% av inkomsten går till boendet för den som har köpt nyligen. Här ta banken hänsyn till lokala bopriser, taxor och löner. Så generellt sett så har hushållen goda möjligheter att betala dagens bostadspriser, kommenterar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Men det finns också stora skillnader mellan både grupper och regioner.  De som har störst problem att köpa bostad är ensamstående utan barn i Stockholm och Göteborg, här ligger indexet väldigt lågt. Man måste komma fram till hur bostäder ska finansieras och hur vi kan få en ökad produktion utan att boendekostnaden stiger säger Arturo Arques.

Källa: Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR