sep 13 | Nyheter

Regeringen satsar extra i kampen mot penningtvätt

Regeringen kommer att i budgeten föreslå att Finansinspektionen
och tre länsstyrelser ska få ytterligare 22 miljoner kronor för att bekämpa penningtvätt.

Redan i fjol fick Finansinspektionen (FI) 80 miljoner kronor för banktillsynen där en uppgift är kamp mot penningtvätt. Och nu vill regeringen att inspektionen ska få ytterligare tio miljoner kronor.

Finansmarknadsministern Per Bolund uppger till DN att man har stärkt lagstiftningen kring penningtvätt och då behöver man få mer resurser. Han menar att det handlar om att effektivisera och anställa personal för att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Fokus har legat mycket på finansiella företag men det det finns också problem hos icke- finansiella företag och därav behöver man stärka tillsynen. Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm har tillsynsansvaret för icke-finansiella företag som ändå kan användas för penningtvätt, som pantbanker, skatterådgivare och jurister. Dessa tre länsstyrelser får sammanlagt 12 miljoner kronor för att motverka penningtvätt.

Tillskottet till länsstyrelserna kommer från Riksgäldskontorets förvaltningsanslag. Per Bolund räknar inte med att det kommer få negativa konsekvenser för Riksgälden, utan den har gått med överskott i flera år.

Källa: Dagens Nyheter

Läs hela artikeln HÄR