mar 5 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatt prisökning

I februari ökade priserna i landet på bostadsrätter med +1% och villorna ökade med +2%.  Jämför man föregående år fortsätter årstakten att öka, för närvarande ligger ökningen på bostadsrätter på +6% och +15% på villor, detta enligt senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna ökade som mest i centrala Göteborg och Stor-Malmö med +3%. I Stor-Göteborg var det en ökning på +2%, centrala Stockholm och Malmö hade en ökning på +1% och i Stor-Stockholm var priserna oförändrade.

Villorna ökade i Malmö med +5% och i Stockholm och Göteborg med +3% respektive +1%. Årstakten varierar fortsatt med den största ökningen i Malmö-området med +18%.

Under februari har det sålts lika många villor som föregående år, 3.900 stycken. Däremot såldes 10.600 bostadsrätter vilket är en ökning på +7% i jämförelse med februari förra året.

Den senaste statistiken visar ökade priser på både bostadsrätter och villorna vilket stämmer bra överens med våra medlemmars analys där många tror på en fortsatt uppgång i priser under året. Något som vi med den här statistiken fortsätter vittna om månad efter månad, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.