mar 8 | 2020-2022

Fastighetsmäklaren Matilda läste vidare till civilekonom med FEIFLEX: ”En smidig väg att utvecklas i min yrkesroll”

När Matilda Edberger förmedlar en bostad är gedigna kunskaper helt avgörande. I november slutförde Matilda utbildningen Civilekonom 60 hp, en påbyggnad för fastighetsmäklare som vill studera mer än det lagstadgade kravet på 120 hp. Med påbyggnaden uppnådde hon filosofie kandidatexamen vid Högskolan Väst och rätten att titulera sig civilekonom – en viktig signal till kunder och en konkurrensfördel gentemot andra mäklare.    

– Jag ville nå högre akademiskt, bidra mer på min arbetsplats och i slutändan få ännu nöjdare kunder. Utbildningen var ett smart sätt att uppnå detta, säger Matilda Edberger, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund.

I snart fem år har Matilda Edberger arbetat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund, ett jobb hon trivs väldigt bra med. Hon har inga planer på att byta karriär, men för att utvecklas ytterligare var hon intresserad av att läsa vidare.

– Mer kunskap inom modern företagsekonomi och ledarskap är alltid bra, speciellt i mitt yrke. Det gör att jag sticker ut från mängden bland andra mäklare, så jag och min arbetsgivare började leta efter en utbildning. Då rekommenderade en kollega Högskolan Västs uppdragsutbildning i samarbete med FEI.

Civilekonom 60 hp är en ettårig påbyggnadsutbildning för bland andra fastighetsmäklare. Utbildningen, i kombination med tidigare studier leder, till en filosofie kandidatexamen och dessutom möjligheten att använda titeln civilekonom.

Matilda började studera i oktober 2019 och tog hela utbildningen på distans med FEIFLEX. FEIFLEX är ett modernt koncept för hybridutbildning där kursdeltagare deltar i realtid fast via datorn. Även om utbildningen utgick från FEI:s lokaler i Stockholm kunde Matilda, som bor i Malmö och arbetar i Lund, vara lika närvarande och delaktig som alla andra.

– På FEI har jag kunnat kombinera arbetet som mäklare med studierna. Utbildningen var mycket bra och roligare än vad jag förväntade mig. Framför allt uppskattade jag att läsa omvärlds- och marknadsanalys, HR och projektledning.

– Kurserna var väl förankrade i näringslivet, jag kunde direkt tillämpa kunskaperna i arbetet som mäklare. Utbildningen har också medfört att jag fått mer ansvar och arbetar nu som teamleader för mäklare som säljer studentlägenheter, där jag hjälper till att sätta ihop kampanjer och erbjudanden.

I november 2020 tog Matilda examen och har idag en filosofie kandidat-examen med huvudområde i företagsekonomi. Arbetet som mäklare, nu som civilekonom, går bättre än någonsin.

– Jag tror utbildningen är väldigt bra för mäklare som söker en bredare kunskapsgrund att stå på. Man blir mer unik och kan mer om hur företag och företagande fungerar, säger Matilda Edberger, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund.

Om utbildningen
Civilekonom 60 hp är uppdragsutbildning som ges av Högskolan Väst i samarbete med FEI. Den riktar sig till medarbetare i företag och organisationer och består av följande kurser:

  • Human Resource Management, 7,5 hp
  • Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp
  • Digitalisering och företagande, 7,5 hp
  • Internationellt företagande, 7,5 hp
  • Projektstyrning och projektarbete, 7,5 hp
  • Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Summa högskolepoäng 60

Enligt gällande praxis har den som uppfyller Akavias medlemskapskrav för akademiskt utbildade ekonomer (lägst en kandidatexamen om 180 hp i ett ekonomiskt ämne) rätt att kalla sig civilekonom.