sep 24 | Nyheter

Klimatrisker kan påverka bostadsvärdet

Klimatförändringar som medför ökad nederbörd och höjda havsnivåer kan även väntas drabba Sverige.
Kunskapen om hur värdet på bostäder i Sverige påverkas av hur klimatutsatta de är behöver bli bättre, menar SBAB:s chefsekonom.

Inom en 30-årsperiod kommer det vara fler områden i Sverige som kommer vara klimatutsatt och kommer vara särskilt riskutsatt för översvämningar genom havsnivåhöjning men också på grund av ökad nederbörd, det bedömmber MSB och SMHI.

Då det idag saknas svenska studier på hur värdet på hus belägna i översvämningskänsliga områden påverkas, så är även kunskapen hos både bostadsägare och myndigheter dålig, menar Bojje i en debattartikel i Sydsvenskan.

Även kommuner och landsting behöver bättra på sin kunskap, säger Boije. Kommuner bör exempelvis se över i vilka områden de beviljar bygglov och kommuner och landsting bör snabbare ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, något de enligt lag ska göra.

Bojje menar vidare att även att det kan verka långt fram i tiden tills Sverige märker av klimatförändringarna är det viktigt att ta detta på allvar redan nu.

Källa: Dagens industri & Sydsvenskan

Läs hela artikeln HÄR