sep 30 | Nyheter

Sverige hjälper inte unga att få köpa första bostaden

I stora delar av världen finns olika program för att hjälpa unga människor att köpa en bostad. Men så ser det inte ut i Sverige, enligt Linda Lövgren, bostadsanalytiker på teknikkonsultföretaget WSP.

Linda Lövgren har nyligen, med kollegor på WSP, gjort en genomgång av vilken typ av stöd till boendet som finns i stort antal länder runt om i världen.

-Det finns inget land som inte har något problem med sin bostadspolitik. Alla länder har sina problem, säger Lövgren.

– Däremot kom vi fram till att det finns många bostadspolitiska instrument som man använder i andra länder, men som inte finns i Sverige och som inte nämns så mycket i debatten, tillägger hon.

Det som finns som Linda Lövgren pratar om kallar hon ”kapitalunderlättande åtgärder” till förstagångsköpare, vilka brukar vara unga vuxna.

Stöden kan exempel vara direkta bidrag, till förmånligt bosparande, till att man har lägre kapitalinsatser eller att man får någon form av förmånligt lån.
Det som dock är viktigt är att den som söker stödet måste kunna påvisa att man sparat först.

Bidragande orsaker som gör det svårt för unga är bland annat det skärpta amorteringskravet och att rörligheten, benägenheten att flytta, har hämmats. Det blir för dyrt att flytta.

– Vi behöver förmodligen ta bort reavinstskatten och få fram attraktiva bostäder för yngre seniorer, som gör att det finns något bättre att flytta till, menar Linda.

Käll: Dagens Nyheter

Läs hela artikeln HÄR