Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: oktober

Varje månad kommenterar FMF den senaste statistiken och fakta om läget på bostadsmarknaden med hjälp av Svensk Mäklarstatistik.
8 oktober 2020