nov 26 | Nyheter

Utbudet av nyproduktion backar

Utbudet av nyproduktion sjunker något jämfört med i fjol.
Av de totalt 25 045 nyproducerade bostadsrätter som fanns till salu i år fanns över 17 000 i storstadslänen. Storstadsregionerna står därmed för 69 procent av totala nyproduktionsmarknaden, enligt en sammanställning från SBAB.

SBAB har mätt utbudet av nyproduktion under de senaste fem åren. På riksnivå har utbudet gradvis ökat varje år från 2015, och befann sig på en all time high förra året. Men i år minskade nyproduktionen något jämfört med 2018 – från 27 000 nyproducerade bostäder till 25 000.

”Bostadsproduktioner är långa processer. Detta är en konsekvens av att man som byggherre och i kommunerna avvaktar lite för att se var marknaden är på väg, och väntar med att säljstarta eller bygga projekt”, säger Claudia Wörmann, privatekonom på SBAB.

Blekinge, Norrbotten, Dalarna och Gotland står för den kraftigaste ökningen av nyproducerade bostadsrätter. Det är också län där nyproduktionen tidigare varit helt obefintlig. Där har man alltså gått från i stort sett ingen nyproduktion till en enorm ökning.

Till skillnad från i storstäder präglas konkurrensbilden i små regioner ofta av att hyresmarknaden fungerar väl, och bostadspriserna tenderar generellt sett att vara lägre.

I tider av osäkerhet köper många konsumenter hellre begagnade bostäder. Nyproduktion dras ofta med långa ledtider, vilket också medför osäkerhet, menar Claudia Wörmann.

”De långa processerna blir en hämsko. Det är lättare att köpa en begagnad bostad. Om jag flyttar in i en nyproduktion om ett halvår och värderar min bostad är det mycket som kan hända. Min befintliga bostad kanske först värderas högt och sedan hinner tappa i värde.”
Claudia Wörmann konstaterar att det vi kan förvänta oss av nyproduktionen  i framtiden är:

”Två tänkbara scenarion”, enligt Claudia Wörmann.

”Nu har man dragit lite i bromsen, och det finns en viss avvaktan. Samtidigt har det börjat lätta lite med att sälja nyproduktion. Får vi inte så stort tillskott av nyproduktion framöver kanske utbudet minskar, och det blir en huggsexa om det lilla som kommer ut. Då kan det bli så att priserna stiger.
Det andra som kan ske utifrån ett framtidsperspektiv är vi kan se nya varianter av nyproduktion

”Jag tycker mig se en annan diskussion i dag. Fler vill möjliggöra ett bredare sortiment, och en del bolag som bygger bostäder markerar vissa som hyrköp till unga.”

Källa:Dagens Industri

Läs hela artikeln HÄR