sep 20 | Nyheter

Husfasader som renar luften

Luftföroreningar över hela världen har blivit ett allt större problem och världshälsoorganisationen WHO meddelade 2016 att nästan 6,5 miljoner människor dött som ett resultat av detta under 2012.

Problemet ökar oftast i takt med att städerna växer och de senaste åren har några av världens största städer börjat fundera på hur de skulle kunna minska problemet genom att integrera nya tekniska lösningar i både byggnader och infrastruktur.

En sådan lösning skulle kunna vara att bygga husfasader täckta med fotokatalytisk titandioxid vilket tillsammans med solljus kan neutralisera luftföroreningar. Ett exempel på detta är Manuel Gea González-sjukhuset i Mexico city där en 2 500 kvadratmeter stor fasad påstås kunna eliminera den skadliga effekten hos 1000 bilar per dag.

Den extra materialkostnaden ligger på runt 4-5 procent av konstruktionskostnaden men i nuläget verkar tekniken mest lämpa sig för hårt nedsmutsade städer. För oss övriga räcker det nog, i nuläget, med att försöka minska utsläppen.

Foto: Elegant Embellishments