aug 16 | Nyheter

Historiskt höga marginaler på bolån

En ny rapport från Finansinspektionen visar att bankernas marginal på bolån, under årets andra kvartal, låg på 1,73 procent. Marginalen har gradvis ökat sedan den nästan låg på noll precis efter finanskrisen.

Enligt Finansinspektionen beror den höga marginalen på att bankernas finansieringskostnad har minskat samtidigt som utlåningsräntorna inte har gjort det i samma omfattning, något som kan tyda på en för svag konkurrens på marknaden.

”att utlåningsräntorna inte faller i takt med finansieringskostnaderna kan vara en indikation på att konkurrensen på bolånemarknaden är svag”, skriver Finansinspektionen i sin rapport.

Villaägarna har nyligen riktat kritik mot Finansmarknadsminister Per Bolund och menar att han inte gör något åt situationen.

– Per Bolund brukar vara ute en gång i kvartalet och beklaga sig men där stannar det, han gör absolut ingenting. Jag är ganska besviken, jag hade förväntat mig mer när han kom, säger Håkan Larsson, boendeekonom på intresseorganisationen Villaägarnas riksförbund, till TT.

Enligt Håkan Larsson är det svårt för en ”vanlig bolånekund”, utan ett stort startkapital, att förhandla om boräntan med någon av de fyra storbankerna eller de som följer i deras fotspår. Han menar att den statliga banken SBAB därför måste ”användas som ett verktyg för att pressa räntorna”.

– Det är därför man har en statlig bank och de har gått in och agerat lite prispressare på de korta räntorna men inte på de längre, där ligger de högt, säger han till TT.

Bolund menar dock att regeringen och myndigheterna försöker underlätta för konsumenterna genom att tillhandahålla verktyg som till exempel FI:s redovisning av snitträntor och ändringen i bolånedirektivet där banker måste redovisa vad som vägs in i erbjudanden till bolånekunden.

– Men det kräver också av konsumenterna att man försöker vara aktiv och att man gör vad man kan själv för att förhandla med olika banker, säger Bolund till TT.