aug 21 | Nyheter

Byggandet ökar kraftigt men priserna är för höga

Många är de röster som under ett decennium har påpekat vikten av att öka takten för byggandet av nya lägenheter i Sverige. Nu när målet äntligen tycks vara inom räckhåll dyker andra problem upp.

– Det byggs äntligen tillräckligt i Sverige men mycket av det som byggs är homogent och för dyrt för många, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB till Expressen.

Under slutet av andra kvartalet 2017 hade bygget av 37 600 nya bostadslägenheter (varav 30 450 lägenheter i flerbostadshus) påbörjats. Detta motsvarade en ökning med 22 procent jämfört med samma kvartal året innan. Frågan är nu bara om det har ”byggs rätt”?

–  Mitt intryck är att det byggs väldigt homogent, speciellt utifrån ett prisperspektiv. Det är dyra bostadsrätter och dyra hyresrätter som gäller, säger Claudia Wörmann.

Tyvärr är bostadsrätternas höga priser inte det enda problemet. Förutsättningar riskerar även att ändras under den långa process som ett byggprojekt innebär. Flera projekt påbörjades till exempel innan krav på amortering och kontantinsatser infördes.

Att de nybyggda lägenheterna är dyra behöver dock inte vara något stort problem i längden. Många hushåll med god ekonomi sitter just nu ”fast” i lägenheter som är ”för billiga” för vad deras ekonomi kan hantera. Hushåll som har råd att flytta in i de nya bostäderna vilket frigör ”billigare” lägenheter för de som inte har råd.