| 2017-2019

HD avgör mål om budgivning på Facebook

Det är inte varje dag som HD avgör mål som rör 3 500 kr, men nu har det hänt.

En kvinna, Elin, lade ut ett begagnat skåp till försäljningen i Facebookgruppen ”Köp och Sälj Piteå”. Utgångspriset var satt till 300 kr och sluttiden för auktionen var bestämd till den 5 oktober kl. 15.

En annan kvinna, Emma, blev intresserad av skåpet. Hon satte sin mobil på alarm kl. 14.50 för att kunna ge sig in i slutet av budgivningen.

Omkring kl. 12 hade någon i Facebook-tråden frågat vilken sluttiden var, och Elin hade då av misstag svarat kl. 16. Detta såg dock inte Emma.

Kl. 15 lämnade Emma ett bud på 1 200 kr, vilket var det högsta budet. I mejl mellan Elin och Emma kl. 15.10 bekräftades köpet och man gjorde upp om när skåpet kunde hämtas.

Andra personer i tråden fortsatte dock att lägga bud, detta eftersom Elin av misstag hade skrivit att auktionen skulle avslutas först kl. 16.

Kl. 15.33 mejlade Elin till Emma och berättade att auktionen skulle fortsätta. Budgivningen avslutades sedan kl. 16 på 4 700 kr.

Elin sålde skåpet till den person som hade bjudit 4 700 kr. Emma accepterade inte detta utan väckte talan mot Elin och krävde henne på mellanskillnaden mellan 4 700 kr och 1 200 kr, det vill säga 3 500 kr.

Både tingsrätten och hovrätten ogillade Emmas talan, men med olika motiveringar. Tingsrätten ansåg att enligt sedvänja på Facebook hade Elin rätt att ensidigt ändra sluttiden för auktionen. Hovrätten höll inte med om det utan ansåg att allmänna avtalsrättsliga regler skulle tillämpas och att anbud och accept i och för sig förelåg. Hovrätten tillämpade dock en särskild regel i 39 § avtalslagen som säger att den som avger en accept i vissa undantagsfall kan återkalla den. Enligt hovrätten hade Elin i detta fall rätt att återkalla sin accept.

HD, däremot, ansåg att det hade uppkommit ett bindande avtal mellan parterna och biföll Emmas talan.

 

Källa: Högsta domstolens dom den 29 december 2016 i mål T 4080-15