apr 20 | 2023

FMFs unika modell – obegränsad rådgivning

Nu om någonsin finns det anledning att se över sitt hus. Vi har en opålitlig bostadsmarknad, krig i omvärlden och en stundande lågkonjunktur. Hur kan Fastighetsmäklarförbundet (FMF) stötta dig och eller ditt företag på bästa sätt? FMF listar ett par punkter som de kan bidra med och som anses vara det viktigaste ni behöver just nu i ert yrke.

Som fastighetsmäklare är det av största vikt att ha tillgång till obegränsad juridisk rådgivning av flera anledningar:

1. Fastighetsmäklarens roll idag är ytterst komplex och ni har en viktig roll i bostadsförmedlingen. Med obegränsad juridisk rådgivning kan fastighetsmäklaren vara säker på att de följer rätt lagar och förordningar och därmed undvika potentiella juridiska problem och fallgropar.

2. Fastighetsmäklare upprättar komplexa avtal på daglig basis, vilket kräver en djupare förståelse för juridiska termer och villkor. Genom att ha tillgång till obegränsad juridisk rådgivning kan fastighetsmäklaren säkerställa att avtalen är rättssäkra och håller hög kvalitet.

3. Ibland kan fastighetsaffärer vara komplicerade och kräva mer specialiserad juridisk rådgivning, särskilt om de involverar stora belopp eller unika egenskaper. Obegränsad juridisk rådgivning kan hjälpa fastighetsmäklaren att hantera dessa mer komplicerade affärer och se till att allt går smidigt och enligt lag.

4. Genom att ha tillgång till obegränsad juridisk rådgivning kan fastighetsmäklaren också stärka sitt förtroende hos sina klienter. Klienter kan känna sig tryggare med att anlita en fastighetsmäklare som är säker på att deras transaktioner och avtal är i linje med gällande lagar och förordningar.

Sammanfattningsvis kan obegränsad juridisk rådgivning hjälpa fastighetsmäklare att undvika potentiella juridiska problem, skapa högkvalitativa avtal, hantera mer komplexa fastighetsaffärer och stärka förtroendet hos sina klienter.
– Det är av yttersta vikt att kunna stötta med den obegränsade rådgivningen för våra medlemmar. De ska kunna ta sin tid och få svar på sina frågor utan att vara oroliga över en klocka som tickar eller en faktura som dyker upp i efterhand. Det är så vi ser till att mäklarna håller god kvalitet och inger förtroende för samtliga parter i en bostadsförmedling, kommenterar Jenny Stenberg VD FMF.