maj 16 | 2023

FMF stöttar myndigheterna i att bistå med löpande arbete för en bättre mäklarbransch

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) satte som en av flera strategiska inriktningar för ett par år sedan att förbundet ska driva opinion om nolltolerans mot oseriösa aktörer i branschen. I den frågan ska FMF inta en tydlig och konsekvent position. FMF vill föra opinion och aktivt arbeta med utbildning, dessa två faktorer skulle resultera i ökad kompetens och anseende bland landets mäklare. ”Vi jobbar brett och systematiskt på flera olika nivåer”, säger Jenny Stenberg, VD FMF.

Som ett steg mot en bättre bransch har FMF vid flera tillfällen uttryckt sitt välkomnande av högre utbildningskrav för mäklare. Främsta önskemålen är att utbildningen förlängs från två till tre år, med mer fokus på praktik tidigt i utbildningen. Med längre utbildning tror de att förutsättningarna för att få en mer seriös bransch med bättre rustade mäklare ökar.

Internt arbetar FMF dagligen med att kvalitetssäkra sina medlemmar redan från start. Som rutin genomgår alla en och samma process för att bli medlem hos förbundet, oavsett om man redan är registrerad mäklare eller inväntar sin registrering. Den processen innefattar bland annat bakgrundskontroller för att försäkra att personen anses vara lämplig för yrket.

– Det är viktigt att vi har en tydlig process där alla behandlas lika men som också bidrar till ökad stöttning för våra medlemsföretag. Resultatet av processen ger oss även möjlighet att tidigt agera vid företeelser som vi inte anser är i linje med förbundets etiska regler och stadgar, kommenterar Maria Björkdahl, medlemsansvarig på FMF.