okt 27 | 2020-2022

FMF vill verka för mäklarledda nyproduktionsförsäljningar

Det finns en hel del luckor när det kommer till förmedling av nyproduktion. Som ett steg i att stärka konsumentskyddet har många byggbolag anammat rekommendationen att sälja via registrerade fastighetsmäklare som är opartiska i affären och inte anställda i byggbolagen. En rekommendation som FMF starkt stöttar. 

Det har varit en fullspäckad höst för FMF som återigen varit ute på ”Sverigeturné” med syfte att fysiskt möta upp och lyssna in sina medlemmar om deras utmaningar i rådande klimat. Ett koncept som visat sig vara nyttigt för samtliga parter. Förbundet har även deltagit i branschmöten där bland annat byggbolagen och deras säljare är en viktig punkt.

– De senaste åren har varit omvälvande och intensiva för vår bransch och vi ser inga tendenser till att det kommer avta inom en snar framtid. Det vittnas om en ryckig och oförutsägbar marknad där många väntar in besked och någon typ av normalitet. Vi får starka signaler från dem som jobbar med nyproduktion att oron är påtaglig och frågorna är många. Vi har med anledning av detta valt att fokusera och stötta extra mycket här, säger Jenny Stenberg, vd för FMF.

 

FMF startar en expertgrupp
I nuvarande marknad har frågeställningar om vad som gäller vid vidareförsäljning av nyproducerade bostäder innan tillträde seglat upp på agendan. Konsumenter som inte kan tillträda av olika anledningar behöver guidas och avtal behöver ses över.

Första spadtaget har nu tagits mot en referensgrupp där aktuella frågor som ovan ska belysas, genomlysas som i slutändan ska resultera i en handlingsplan. Under tiden bistår FMF som vanligt med obegränsad tillgång till juridisk rådgivning och kurser vilket är en enorm fördel som medlem i dessa tider.

– Satsningen hoppas vi kommer skapa en tydlighet om vad man kan förvänta sig vid ett köp av en nyproducerad bostad. Jag förväntar mig att det här högaktuella ämnet kommer att föranleda en mängd frågor och det är mer än välkommet.  Vi vill kunna hjälpa samtliga parter i dessa bostadsaffärer, avslutar Jenny Stenberg.