dec 20 | 2020-2022

Året fyllt med oväntade utmaningar

År 2022 var året då saker och ting ställdes på sin spets och det var också året då priserna ”peakade” men där vi också inom mäklarkåren ställdes inför nya utmaningar.

I summan av julkardemumman kan vi stoppa i ingredienser såsom krig, snabbt ökande räntebanor, skenande byggpriser och brist på råvaror bl.a. såsom följd av oron i vår omvärld samt en eskalerande inflationstakt. Det blir helt förståeligt svårt att veta hur man skall navigera och kryssa framåt. Hur skall vi ställa om oss såsom fastighetsmäklarkår och vad blir kloka vägar framåt att ta oss igenom ett kanske lite mer utmanande fastighetsår som ligger framför oss? Min personliga devis och rekommendation är att våga hålla i och upprätthålla och vidmakthålla goda beteenden och våga vara en klok mellanhand mellan köpare och säljare och har man genomlevt tidigare kriser och sättningar i fastighetsmarknaden vet man att det handlar om hur man tar sig an och igenom än ändrad konjunktursbana.

Hos FMF har vi bestämt oss för att stärka våra medlemmar och öka kompetensen samt servicen mot våra medlemmar och medlemsföretag inte minst. Dels genom att ge tillbaka från goda år men också finnas såsom stöd för lagändringar som sker liksom de nya utmaningar vi möter i våra processer inte minst genom vår ovärderliga telefonrådgivning samt den utökade möjligheten till s.k. skrivhjälp som allt fler av våra medlemmar tecknar sig för.

Fördelen med längre processer är att vi får lite mer tid att verka för trygga bostadsaffärer där också kunderna ges och får betänketid och där mäklarens roll blir än viktigare än förr.

Frågan är hur vi skall tänka kring vårt jobb och stigande inflation och är det nu kunderna bättre kan värdesätta våra tjänster och känna att de får valuta för pengarna i en kvalitativ Mäklartjänst? Jag hoppas och tror det.

Johan Linde, Ordförande FMF