maj 6 | 2020-2022

FMF växlar upp sin digitala närvaro för framtidens mäklare

Fastighetsmäklarförbundet FMF har tidigare klargjort att de vill se högre utbildningskrav med syfte att göra fastighetsmäklarstudenter bättre rustade för yrket. Som en del av det arbetet satsar FMF nu ytterligare genom att erbjuda studenter digital kunskapsförmedling.
Studenterna är branschens framtid. Det är oerhört viktigt att de förbereds på bästa möjliga sätt, och där vill vi bidra så mycket som möjligt, säger Jenny Stenberg, vd på FMF.

 I en pandemi där många branscher och marknader har drabbats hårt har bostadsmarknaden stått sig stark. Det har gett intresset för fastighetsmäklaryrket, och därmed även söktrycket till utbildningarna, ett rejält uppsving. Hos Fastighetsmäklarförbundet FMF har det ökade intresset märkts av tydligt.

– Det är jätteroligt att intresset ökar och att branschen lockar till sig fler. Det ställer också högre krav på oss som branschorganisation, eftersom vi vill göra allt vi kan för att besvara de funderingar som dyker upp kring utbildningen och yrket, säger Jenny Stenberg, vd på FMF.

Ökad digital närvaro 
Som ett resultat av FMFs nyligen genomförda omorganisation och pandemins krav på digital anpassning har branschorganisationen nu blivit helt digital i sin kommunikation. Det skapar mycket goda förutsättningar för att framgångsrikt kunna möta studenternas behov av information, menar Jenny Stenberg. Ett exempel på det är chattfunktionen som funnits sedan ett år tillbaka.

– Chatten har blivit ett mycket uppskattat och välanvänt verktyg bland studenter. Den gör det möjligt för dem att komma i direktkontakt med oss och ställa frågor på ett snabbt och enkelt sätt. Det är precis så vi vill jobba – vi vill finnas tillgängliga för dem, säger Jenny Stenberg.

Utöver chatten erbjuder FMF även digital kunskapsförmedling i form av kurser och utbildningar från FMF-Akademin.  Från januari i år har FMF även webbinarier en gång i månaden, livesända från förbundets egen studio. Nu kommer även studenter kunna ta del av detta i samma utsträckning som yrkesverksamma fastighetsmäklare som ett resultat av den digitala närvaro som har byggts upp.

– Studenterna är framtidens fastighetsmäklare och vi deras potentiella framtida förbund. Därför känns det oerhört viktigt att så tidigt som möjligt bygga upp en relation, bidra med kunskap och ge dem chansen att lära känna oss. Att vi nu är helt digitala gör att vi känner oss väl rustade för det, avslutar Jenny Stenberg.