mar 9 | 2020-2022

FMF vill se högre utbildningskrav för fastighetsmäklare innan sommaren

I samband med att den nya fastighetsmäklarlagen förväntas träda i kraft den 1 juli vill Fastighetsmäklarförbundet (FMF) även se att de tilltänkta utbildningsändringarna för mäklare är på plats. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) genomför en översyn av utbildningen och FMF ser fram emot en förändring.
– Ska vi kunna höja mäklarnas anseende och ge dem de bästa förutsättningarna för att lyckas i yrket behöver vi högre utbildningskrav nu, säger Jenny Stenberg, VD FMF.

 I höstas inledde FMI en översyn av utbildningskraven för fastighetsmäklare och förslagen har nu kommit branschen tillhanda. FMF välkomnade översynen eftersom förbundet länge har förespråkat att kraven höjs och därmed också anseendet för mäklaryrket. Branschen är överens om att kraven måste höjas och innehållet ses över. FMF vill nu se skärpta krav; utbildningen ska vara obligatorisk i tre år och innefatta en längre praktik uppdelad i två perioder. Praktiken ska också vara obligatorisk, kunna regleras och det ska säkerställas att den verkligen genomförs av alla studenter.

– Dessa bitar är mest kritiska anser vi. Om vi ska kunna förbättra anseendet, få en än mer seriös bransch och bättre rustade mäklare som klarar av yrket på ett bättre sätt, måste vi bli hårdare när det kommer till utbildning. För oss är det en självklarhet och anseendet för kåren skall ytterligare stärkas, säger Jenny Stenberg VD samt Johan Linde Ordförande för FMF samstämt.

Önskar högre krav på plats i sommar
Den nya fastighetsmäklarlagen förväntas träda i kraft den första juli och kommer att innebära en förstärkt tillsyn av hela fastighetsmäklarbranschen. FMF önskar därför att de skärpta utbildningskraven finns på plats innan dess.

– Vi skulle gärna se att man får in utbildningsändringarna så snart som möjligt. Branschen går väldigt bra nu och det är allt fler som söker sig till yrket. Det är såklart roligt, men för att lyckas i det långa loppet behöver vi finjustera utbildningen. Vi välkomnar högre krav och vi gör det nu, avslutar Jenny Stenberg.

FMF vill se:

  • Obligatorisk utbildning i tre år främjat mer integrering mot den praktiska mäklarrollen
  • Flera praktiska moment, uppdelat i omgångar
  • Längre praktik, från dagens 10 veckor till minst 6 månader integrerad under utbildningstiden och fördelad över två perioder
  • Praktiken ska vara obligatorisk och reglerad
  • Krav på fortbildning som med fördel kan ske genom branschförbundens försorg