okt 26 | 2020-2022

FMF stöttar mäklare vid övergång till ny fastighetsmäklarlag

I somras infördes den nya fastighetsmäklarlagen, där ett av syftet bakom lagstiftningen är att minska mängden penningtvätt inom bostadsbranschen. Från årsskiftet 2021/22 har samtliga mäklarföretag registreringsplikt hos Fastighetsmäklarinspektionen och måste ha implementerat rutiner och riktlinjer för att verka för att deras fastighetsmäklare följer den nya lagstiftningen. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) satsar nu extra resurser för att bistå sina medlemmar med vägledning och stöttning i övergången.

Med målsättningen att minska penningtvätt och finansiering av terrorism trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft 1 juli 2021. För enskilda fastighetsmäklare är den största skillnaden att de inte längre blir ensamt ansvarsskyldiga eftersom lagen nu även omfattar fastighetsmäklarföretagen. FMF har under året gjort stora kraftansträngningar i övergången för att upplysa och stötta aktörer i branschen.

– FMF bistår med obegränsad rådgivning vilket är en enorm fördel du får när du blir medlem i förbundet. Förbundet har även gjort ett omfattande projektarbete genom att bland annat ta fram utkast till ett policydokument för att hjälpa företag i branschen att implementera det som den nya lagen kräver. Det är nämligen ett omfattande compliance-arbete som mäklarföretagen måste genomföra, säger Claes Lood, advokat och ansvarig juridisk rådgivare åt FMFs medlemmar. Han fortsätter:
– FMF har verkligen gått i täten för att genomföra det här på ett så smidigt och korrekt sätt som möjligt.

Gemensamt ansvar att minska penningtvätt
Under hösten har FMF gjort en ”turné” i Sverige för att fysiskt möta upp sina medlemmar och besvara frågor rörande lagändringen. Förbundet har även hållit löpande i utbildningar för att på bästa sätt upplysa sina medlemmar kring vad som gäller. Förhoppningarna i och med den nya lagen är att det ska skapas tydligare struktur i arbetet mot penningtvätt. Konsekvenserna om ett bolag inte arbetar enligt de nya riktlinjerna kan medföra att bolaget i värsta fall tvingas avregistreras. Nu vill FMF uppmana fler fastighetsföretag att söka rådgivning och hoppas att den nya lagen ska medföra förbättringar i branschen och ökad kunskap inom området.

– Lagstiftningen kommer både att möjliggöra bättre struktur och förbättra rent allmänt för mäklare. Den stora utmaningen kommer vara att arbeta enhetligt inom bolaget – men där står FMF redo att hjälpa till. Jag förväntar mig att det här högaktuella ämnet kommer att föranleda en mängd frågor och det är mer än välkommet. Nya frågor dyker alltid upp innan saker och ting sätter sig, det har vi märkt av redan nu. Vi vill kunna hjälpa till så mycket det går, avslutar Claes Lood.