dec 2 | 2020-2022

Vi reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor. För att underlätta för företagen har FMF arbetat fram ett ramverk till ett dokumentpaket som medlemsföretagen själva kan anpassa till sin verksamhet och riskprofil, samt bjudit in Finanspolisen att prata om sitt arbete. Fastighetsmäklare har sedan tidigare en skyldighet att rapportera in alla misstankar om penningtvätt till Finanspolisen. Trots detta är rapporteringsnivåerna låga.
– Mäklare fyller en viktig funktion i arbetet mot organiserad brottslighet, eftersom fastighetsaffärer betingar stora värden och är ett klassiskt sätt för kriminella att tvätta pengar, säger Nicklas Lundh, sektionschef på Finanspolisen.

Från kommande årsskifte har alla fastighetsmäklarföretag med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen en skyldighet att bland annat göra en allmän riskbedömning för sin verksamhet och tillhandahålla interna penningtvättsåtgärdsrutiner till sina mäklare. Fastighetsmäklare med motsvarande registrering är dessutom skyldiga att göra riskbedömningar i varje kundrelation, samla information för kundkännedom och att rapportera in misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen. Om fastighetsmäklaren inte sköter uppgiften finns det en risk att bli dömd för penningtvättsbrott eller meddelas sanktionsavgift. Även fastighetsmäklarföretaget och dess ledning riskerar sådana avgifter om företaget brister i sina interna rutiner. Finanspolisens uppgift i arbetet mot penningtvätt är att ta emot och analysera rapporterna för att avgöra vilka fall som kräver vidare utredning.

– Den information vi får från en enskild rapport är sällan tillräcklig för att starta en förundersökning men det kan ändå vara en viktig pusselbit i kombination med annan information. Det kan till exempel vara så att det ett halvår senare kommer in en liknande misstanke med samma personer inblandade. Då har vi mer att gå på när vi utreder och kan bygga upp ett tydligare case. Det är så vi blir starka tillsammans, oavsett hur liten misstanken från början är, säger Nicklas Lundh.

Fastighetsmäklare underrepresenterade i rapporteringen
Trots att fastighetsaffärer bedöms vara ett vanligt sätt för kriminella att tvätta pengar ser Finanspolisen att fastighetsmäklare är underrepresenterade i de rapporter om misstankar de får in. Nicklas Lundh tror att detta delvis beror på att många mäklare är osäkra på sina skyldigheter och hur man rapporterar. Det är en mycket låg grad av misstanke som krävs för att skicka in en rapport. Är det något som väcker frågor ska man först vidta ytterligare kund­kännedomsåtgärder och om frågetecknen fortfarande kvarstår ska man rapportera.

– Det är viktigt att komma ihåg att en rapport om misstanke inte är en brottsanmälan. Jag vill också understryka att vi skyddar våra källor. Enligt regelverket är det bara anställda vid Finanspolisen som kan se rapporterna i penningtvättsregistret, säger Nicklas Lundh.

Varningstecken på eventuell penningtvätt
Som fastighetsmäklare finns det flera olika varningstecken att vara uppmärksam på vid möten med kunder. Genom att ställa frågor och förstå kundens och säljarens syfte med affären blir det exempelvis tydligt om kunden är genuint intresserad av att köpa en bostad att flytta till och hur köpet finansieras, eller om det är någonting som inte riktigt stämmer.

– Det kan vara allt från att vilja betala hela eller stora delar av köpet kontant, eller handpenning från flera personer, till att det är svårt att kontrollera kundens identitet och att kunden inte vill svara på frågor kring sin ekonomi, säger Nicklas Lundh.

Fler exempel finns att läsa på Finanspolisens webbplats.

– Vi rekommenderar att registrera sig i rapporteringssystemet goAML. På så sätt blir det enklare att rapportera när det väl blir aktuellt och dessutom får man del av information från oss. Det är viktigt att vi får upp rapporteringen bland fastighets­mäklare. Om alla mäklare rapporterar in den misstänkta aktivitet de ser i sitt dagliga jobb så kan vi alla tillsammans stoppa organiserad brottslighet och skapa en mer rättvis fastighetsmarknad där penningtvätt inte snedvrider konkurrensen, avslutar Nicklas Lundh.