dec 9 | 2020-2022

FMF rundar av 2021 och blickar framåt – “vi vill växa ännu mer”

Under årets lopp har fastighetsmäklarförbundet FMF stöttat hundratals av sina medlemmar med juridisk rådgivning och hjälp inom sina expertområden ekonomi, kvalitet och opinion. Efter årsskiftet planerar FMF att fortsätta stötta mäklare och företag inom branschen i deras vardag och möta sina medlemmars behov.
Vi vill att branschen ska veta att vi är ett förbund som du kan räkna med. Inför 2022 ser vi fram emot för att fortsätta assistera våra medlemmar, säger Jenny Stenberg, vd för FMF.

Det gångna året har minst sagt varit händelserikt för fastighetsmäklarförbundet FMF. När restriktionerna släpptes kunde medlemsorganisationen äntligen åka ut på Sverige-turné för att möta upp sina medlemmar fysiskt. Syftet med träffarna var att upplysa medlemmarna om hjälpen som de kan få via FMF och även diskutera aktuella branschfrågor. Dessutom har FMF haft ett stort fokus på att höja kvaliteten på både rådgivningen och utbildningarna som erbjuds via organisationen.
– Vi är stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under årets lopp. Det har märkts att vår rådgivning verkligen har behövts med tanke på den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft i juni, och det är precis det som vi är till för – att hjälpa och stötta våra medlemmar inom fastighetsmäklarbranschen, säger Jenny Stenberg tillsammans med Johan Linde, ordförande för FMF.

Med siktet på expansion
Med 1 000 aktiva medlemmar och över 60 års erfarenhet i branschen har FMF varit med om många förändringar, den senaste var den nya fastighetsmäklarlagen som infördes i juni. Lagen innebär att alla mäklarföretag i Sverige ska vara registrerade hos fastighetsmäklarinspektionen innan årsskiftet. Utöver den obegränsade juridiska rådgivningen har FMF gjort ett omfattande projektarbete under året där man tagit fram utkast till ett policydokument för att hjälpa företag i branschen att implementera det som den nya lagen kräver. Det är ett arbete som FMF gjort för att göra övergången så smidig som möjligt för företagen i branschen. Nu ser förbundet fram emot vad 2022 har att erbjuda och hoppas att många nya medlemmar ska ansluta till organisationen.

– Efter årsskiftet kommer vi att fortsätta jobba med att automatisera våra arbetsprocesser för att kunna bli effektivare och växa ännu mer. Under året som har varit har vi lagt en väldigt bra grund för att kunna göra just det. Nu är våra förhoppningar att fler ska välja FMF som sina professionella rådgivare, avslutar Jenny Stenberg.