nov 29 | Nyheter

FMF presenterar medlemsrådet 2

Fastighetsmäklarförbundets medlemsråd har nu haft sitt första möte och vi fortsätter att presentera rådsmedlemmarna.

Denna vecka har vi pratat med Carina Udd, Civ.ek mba och fastighetsmäklare på den egna firman Stefanssons Fastighetsbyrå sedan 2009

Var jobbar du och hur länge har du varit mäklare?

– Jag jobbar på Stefanssons Fastighetsbyrå som ligger i Mellerud mitt i Dalsland, mellan Vänern och Norge. Jag har varit fastighetsmäklare sedan 2008 och har erfarenhet ifrån privat och offentlig verksamhet, ledarskap headhunting o bemanning.

– Jag arbetar med alla typer av fastigheter och i ett område som har ändrat struktur ifrån utflyttnings- till inflyttningsområde. Vi har många olika kulturer o nationaliteter att arbeta med och i vårt område har vi en stor grupp norrmän.

Varför ville du delta i medlemsrådet?

Jag har förhoppningen om att både få och ge feedback utifrån en mikronivå. Tycker det är intressant att få möjlighet att vara ett bollplank åt styrelsen samt att ha en kreativ dialog med kollegor ifrån olika företagsstrukturer och delar i landet.

Ni har haft ett första möte – Hur kändes det? Fick ni tycka till i någon fråga som förbundet jobbar med?

– På det första mötet presenterade vi oss för varandra och jag upplever att det är ett stort förtroende vi i rådet får då olika frågeställningar kommer att gå på remiss till oss. Det är roligt och utvecklande att få möjligheten att påverka. Denna gången pratade vi om mäklarens vidareutbildningsmöjligheter.