FMF-Akademin

Här hittar du FMF:s digitala utbildning för mäklare.

Digitala utbildningar

Kunskapstest 2020

Vår digitala utbildning hjälper dig som fastighetsmäklare att hålla dig uppdaterad.

Testet består av fem delar där de första tre handlar om förmedlingsuppdraget från början till slut. Därefter kommer frågor om FMI samt ett sista test med allmänna frågor.

För att klara ett deltest behöver du sju av tio rätt men du kan göra om varje del så många gånger du önskar och testet är inte heller tidsbegränsat. Efter avslutat deltest kan du se vilka fel du gjorde.

Du anpassar dig efter dina möjligheter och gör en del i taget eller alla delar på en gång. Vi kommer inte att publicera ditt resultat eller hur många gånger du fått göra om testet någonstans.