dec 2 | 2020-2022

Ny screeningtjänst – rekrytera inte på magkänslan!

Att anställa rätt medarbetare är helt avgörande för att en mäklarbyrå ska kunna växa och bli framgångsrik. Att rekrytera på magkänslan håller inte och därför är det viktigt att på andra sätt ta reda på om personen har rätt förutsättningar för att kunna prestera i en framtida mäklarroll. Här kan FEI hjälpa till med sin nya screeningtjänst!

FEI Företagsekonomiska Institutet erbjuder uppdragsutbildning till fastighetsmäklare i samarbete
med Högskolan Väst. Förra året genomförde Mäklarsamfundet, Högskolan Väst och FEI en undersökning som visade att mäklare som gått uppdragsutbildning trivs bättre och stannar längre i yrket än de som utbildats på annat sätt. Det är med andra ord smart att rekrytera personer med rätt förutsättningar till uppdragsutbildningen.

För att bli en duktig fastighetsmäklare krävs många positiva personliga egenskaper men också att kandidaten uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav och registreras som fastighetsmäklare. Om din kandidat har vad som krävs för att klara av en tuff högskoleutbildning kan vara svårt att avgöra. Därför lanserar FEI sin nya screeningtjänst.

– Vi delar branschens önskan om att förse den med kompetenta och kunniga fastighetsmäklare. Arbetsgivaren får genom vår screeningtjänst en möjlighet att avgöra hur troligt det är att det blir en bra rekrytering, innan kandidaten anställs och anmäls till fastightsmäklarutbildningen, säger Jon Lindsmyr försäljningschef på FEI.

Först ut att använda screeningtjänsten i rekryteringsprocessen till uppdragsutbildning var Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

HR-chef Cecilia Calson berättar mer: ”Vi har valt att införa FEI:s screeningtjänst för att kvalitetssäkra de kandidater som vi skickar på uppdragsutbildningen. Genom personlighetsprofilen kan vi se om kandidaten har de egenskaper som krävs för att passa in i verksamheten, men det ger även ett underlag för våra ledare att på bästa sätt kunna stötta dem under utbildningen och i sin framtida karriär som mäklare. Det kognitiva testet ger oss en fingervisning om hur de kommer att klara av den krävande uppdragsutbildningen. Vi har under hela hösten använt tjänsten och jag ser redan nu att den hjälper oss i vår rekryteringsprocess. Vi kan i högre grad säkerställa att vi får in kompetenta och engagerade kandidater till uppdragsutbildningen.”

Vad innebär screeningtjänsten?
Tjänsten ger dig som arbetsgivare ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester. Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper kandidaten besitter, det kognitiva testet visar på kandidatens potential att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande, och det diagnostiska provet mäter deltagarens förkunskaper.

– I kombination ger testerna dig en mer heltäckande översikt av kandidaternas styrkor och svagheter i relation till uppdragsutbildningen men också en framtida arbetssituation som fastighetsmäklare. Oavsett testernas utfall är det givetvis slutligen ditt beslut om du önskar anmäla kandidaten till utbildningen men de ger dig en bra vägledning och möjligheter att fatta ett välgrundat beslut, säger Jon Lindsmyr.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Jon Lindsmyr
010-410 59 37
jon.lindsmyr@fei.se