dec 8 | 2020-2022

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fortsatt ökande priser i November

I november ökade priserna på bostadsrätter med +1% i riket som helhet. Villapriserna förblev oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på +7% på bostadsrätter och ökat till +11% på villor. Detta enligt de senaste mätningarna som vi har tagit del av från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätterna ökade med +1% i både stor-Malmö och centrala Malmö. Även i Stockholm har det ökat. Stor-Stockholm med +2% samt centrala Stockholm med +1%. I Göteborgsområdena däremot har priserna minskat med -1% i centrala Göteborg medan Stor-Göteborg inte visat på någon förändring. Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Malmöområdena med +7% och +9%. medan Stockholms- och Göteborgsområdena ligger på +7% respektive +3%, kommenterar Per-Arne Sandegren, på Svensk Mäklarstatistik.

Villorna ökade med +1% i samtliga storstäder. Årstakten varierar mellan +10% och +14%.

Ungefär 11. 000 bostadsrätter såldes i november, vilket är en ökning på +6% från november 2019. Antalet villor sålda var 3. 400 stycken, en ökning på +9%. Antalet sålda bostäder fortsätter alltså vara högt.

Senaste statistiken visar att trots en andra våg har inte bostadsmarknaden stannat till. Mäklarna har återigen visat sig vara snabba på att agera och anpassa sig för att fortsatt kunna genomföra sitt arbete med säkerhet, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/