maj 13 | Nyheter

Mäklarpanelen: Allt fler tror på stigande bostadspriser

Pressmeddelande den 13 maj 2019

Andelen mäklare som tror på stigande bostadspriser de kommande tre månaderna fortsätter öka. De senaste fyra veckorna bedömer 38 procent prisuppgång mot 36 procent  förra mätperioden. Samtidigt har andelen som tror på sjunkande bostadspriser minskat från 19 procent till 14 procent. 48 procent bedömer stillastående priser, mot 45 procent förra mätperioden. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

Under en längre period har mäklarna varit mer positiva avseende prisutvecklingen än tidigare. Det är fjärde månaden i rad som andelen som tror på prisuppgång ökar samtidigt som färre bedömer prisnedgång.

–          Vi är inne i högsäsongen för bostadsmarknaden och det avspeglas till viss del i svaren. Av tradition brukar utbudet gå ner efter midsommar, men det återstår att se hur det blir i år och hur priserna påverkas, säger Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.

  • Våra medlemmar ute i landet vittnar om en bra marknad just nu där köpare och säljare möts. Utbudet har ökat vilket gör att säljprocesserna tar lite längre tid än vad det gjort tidigare. Det är köparnas marknad eftersom det finns mycket att välja bland. Vi får även signaler om att det går lite lättare för bostadsrätter i Stockholm. Det är en något bättre marknad senaste månaderna där framför allt lägenheter med ”alla rätt” till och med hamnar på samma prisnivåer som våren 2017. Men det finns såklart fortsatta utmaningar för att köpare och säljare av bostadsrätter i Stockholm ska mötas, och särskilt på nyproduktionssidan, avslutarJenny Stenberg.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17

I början av hösten 2018 återhämtade sig indikatorn till tidigare vårens nivåer runt 20, där den låg fram till slutet av september. Därefter började indikatorn sjunka och under andra halvan av oktober fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och stadigt ökat till +24. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 235 och 260.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 180 och 250.

 

Om Fastighetsmäklarförbundet
(FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.