aug 23 | Nyheter

FI:s skuldkvotstak förväntas dämpa bostadspriserna

I alla fall om man fråga svenska folket. Demoskop har, på uppdrag av SEB, genomfört en undersökning där man har frågat allmänheten om vad de tror att resultatet av ett skuldkvotstak kommer att bli. Det rapporterar Dagens Industri.

Det nya förslaget, som presenterades av Finansinspektionen på försommaren, går ut på att låta de hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoårsinkomst, amortera 1 procent mer än vad de behöver göra idag.

6 procent av de tillfrågade tror att priserna kommer att dämpas mycket och 44 procent tror på en liten dämpning. Oron är dock störst i storstäderna.

”Har man själv eller bekanta en belåningsgrad som är hög i förhållande till inkomsten drar man ofta slutsatsen att en sådan här reglering kan påverka både de egna möjligheterna att köpa och marknaden i stort”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

”Min uppfattning är att varje enskild åtgärd i sig har ganska liten effekt men att de sammantagna åtgärderna definitivt har effekt. Helheten av de regleringar vi sett i termer av till exempel amorteringskrav och bolånetak, både från FI och frivilligt från bankerna, har absolut haft en effekt på prisutvecklingen”, fortsätter han.

Enligt en tidigare konsekvensanalys räknar finansinspektionen med en dämpning av skulderna på 4 procent och en sänkning av bostadspriserna i riket med 1,5 procent. I Stockholm räknar man med en sänkning på 3 procent.

Om förslaget kommer att bli verklighet återstår att se men enligt Jens Magnusson är det högst troligt.

”Ja, det tror jag. Det verkar fortsatt vara så att ansvaret för pris- och skuldutvecklingen på bostadsmarknaden överlåts till Finansinspektionen och bankerna att hantera. Riksbanken fortsätter med ultralåga räntor och politiken har svårt att komma med åtgärder. I det läget får nog Finansinspektionen det mandat man vill ha.”