jan 20 | Nyheter

Inget slopat ränteavdrag i sikte

Moderaterna och Socialdemokraterna säger nej, men flera andra partier i riksdagen är för att slopa det ränteavdrag som idag medges för 30 procent av ränteutgifter.

Bostadsrätterna gjorde, tillsammans med United Minds, under hösten förra året en undersökning bland drygt 1000 bostadsrättsinnehavare, om hur de skulle drabbas av ett slopat avdrag. En fjärdedel av de tillfrågade uppger att de skulle spara mindre och en sjundedel att de skulle tvingas amortera mindre. Dessutom uppger sex procent av de svarande att de inte skulle ha råd att bo kvar utan ränteavdraget.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, pekar på vikten av att en sådan här förändring sker långsamt då den direkt påverkar såväl många hushålls ekonomi som möjligheten att bo kvar.

– Jag tror att regeringen har beredskap för att sjösätta detta men man gör det inte förrän man har med sig oppositionen, och framför allt Moderaterna, säger han till Dina Pengar.

Enligt Bergqvist är det förmodligen först efter nästa val som eventuella förändringar kommer att ske.

Både Riksbanken och Finansinspektionen ställer sig positiva till ändringar om reglerna för ränteavdraget eftersom det skulle kunna kyla ned bostadsmarknaden.

SvD Näringsliv kunde i oktober 2015 rapportera att även de svenska bankerna står bakom ett slopat ränteavdrag.

– Det rimliga är att trappa av ränteavdragen på låt oss säga åtta till tolv år, sa Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, till SR Ekot och Kaliber vid den tidpunkten.