okt 18 | Nyheter

Bostadsrättsföreningarnas skulder allt viktigare vid bolån

Enligt en tidigare studie från SBAB så tar bostadsrättsköpare alltför sällan hänsyn till bostadsrättsföreningarnas skulder. Något som blir extra påtagligt i nya föreningar som oftast har höga skulder.

Bankerna har ett stort ansvar när det gäller att granska bostadsrättsföreningars ekonomi vid en kreditprövning och SBAB:s chefsekonom, Robert Boije, uppmärksammade nyligen detta i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Även Finansinspektionen (FI) har tidigare i år varnat bostadsrättsköpare för att köpa nyproducerade bostadsrätter i föreningar med alltför höga skulder och menar att vissa banker verkar ”se mellan fingrarna” när de beviljar lån i samband med dessa köp. Vid en kraftig ränteuppgång kan det röra sig om en höjning av månadsavgiften på flera tusen kronor.

SBAB:s tidigare empiriska studie, som gjordes tillsammans med två studenter från Handelshögskolan, visade att bostadsrättsköpare många gånger undervärderar såväl avgiften till som skulden i föreningen.

– Det är tydligt att många bostadsköpare verkar undervärdera skulden i bostadsrättsföreningen. Detta, tillsammans med den snabba tillväxten i antalet nya bostadsrätter de senaste åren, kan potentiellt ha ökat kreditriskerna i bostadsrättsstocken. Dessutom tror de flesta bedömare att bostadsräntorna är på väg upp. Sammantaget visar detta på behovet av bättre information om bostadsföreningarnas ekonomi men också att bankerna i sin kreditgivning verkligen tar ansvar och väger in dessa risker, säger Robert Boije, Chefsekonom SBAB i ett pressmeddelande.

För att skapa sig en bättre bild av läget har SBAB löpande sammanställt hur riskerna skiljer sig åt mellan hushåll som köpt bostadsrätt i nyproduktion respektive på andrahandsmarknaden. Studien omfattar hushåll som beviljats bolån hos SBAB för köp som gjordes under 1 januari till 30 mars i år.

– Sammanställningen visar att mätt med vanliga kreditriskmått som belåningsgrad, KALP (kvar att leva på), skuldkvot och betalningspåminnelser har köpare av nyproduktion bland SBAB:s kunder inte en högre riskprofil än andra. Detta beror på att SBAB vid kreditprövningen särskilt beaktar storleken på skuldsättningen i föreningen och hur den kan komma att påverka avgiften om räntan höjs. Ur såväl ett konsumentskydds- som riskperspektiv är det helt centralt att bankerna tar hänsyn till föreningarnas skulder, säger Robert Boije.