apr 12 | Nyheter

Bostadspriserna ökar

Inte sedan i början av september 2017 har så många mäklare spått en prisuppgång som under de senaste fyra veckorna. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet (FMF). Det råder högsäsong på bostadsmarknaden och budgivningarna har tagit fart. Men det finns saker som är bra att tänka på under en budgivning.

Resultatet från de fyra senaste veckorna visar att två av fem (39 procent) mäklare tror på en prisuppgång den kommande tremånadersperioden. Endast en av fem (20 procent) tror på prisnedgång vilket är en minskning med 9 procentenheter jämfört med förra månaden. Två av fem (41 procent) tror på stillastående priser.

Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna av 2017 och de första veckorna 2018. De senaste veckorna har indikatorn legat kring 20, vilket innebär att de mäklare som tror på en prisuppgång är fler än de som tror på en prisnedgång. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 260 och 300.

– Våren är här och är en tid då många vill sälja sina bostäder. Mäklarna upplever att budgivningarna har tagit fart och att det säljs många bostäder. Att mäklarna tror på en prisuppgång hänger troligen ihop med högsäsongen i kombination med att köpare och säljare återigen har hittat varandra på de marknader som de senaste månaderna varit osäkra. Vi ser också ett lägre utbud av bostadsrätter än vanligtvis för årstiden vilket spås dra upp priserna, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

BRA ATT VETA OM BUDGIVNING
Säljare

 • Som säljare kommer du, i samråd med mäklaren, fram till hur budgivningen ska gå till. Du är inte bunden av överenskommelsen.
 • Du bestämmer till vem som du vill sälja, när och till vilket pris. Du behöver inte sälja till den som har lämnat det högsta budet.

Budgivare

 • Som budgivare har du rätt att lägga ett bud, att få reda på om ett bud (om det har kommunicerats till övriga budgivare) har återtagits samt få besked om att du inte får köpa bostaden (om så är fallet).
 • Du har rätt att få se de andra bud som mäklaren/säljaren har mottagit. Däremot kan du inte räkna med att löpande hållas underrättad om hur budgivningen fortskrider eller ta för givet att du får chans att lägga ett högre bud.
 • Du kan när som helst höja eller sänka ditt bud, men det är aldrig någon rättighet att få återkomma med ett bud.
 • Ditt bud är aldrig bindande.
 • Muntliga avtal om att köpa en bostad är inte rättsligt bindande.

Mäklare

 • Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur de bör lämna sina bud.
 • Mäklaren är skyldig att vidarebefordra samtliga bud som hen har tagit emot till sin uppdragsgivare.
 • Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om spekulanters namn, kontaktuppgifter och budets belopp samt tidpunkt för när budet lämnades.
 • Mäklaren överlämnar förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget är slutfört.

Läs mer om budgivning på fmf.se

 

Kontakt:
Carolina Stegman
vd Fastighetsmäklarförbundet
Mobil: 076-018 18 68
carolina.stegman@fmf.se