apr 12 | Nyheter

Ny unik tjänst revolutionerar mäklarbranschen

Idag lanserar UC, bankerna och mäklarorganisationerna en ny, unik tjänst, som kommer revolutionera bank- och mäklarbranschen radikalt. UC knyter samman banker och mäklare i en digital tillträdesportal. Tjänsten, som heter Tambur, kommer förenkla och effektivisera tillträdesprocessen när det gäller administration och kommunikation i samband med bostadsköp – både för köpare, säljare och mäklare.

Tambur kommer att ge mäklare och banker alla de korrekta uppgifter som behövs för att genomföra en bostadsaffär, så att inga överraskningar dyker upp vid tillträdet. Dessutom förväntas antalet telefonsamtal och e-post minimeras.

– Jag är oerhört stolt över att kunna erbjuda denna unika digitala tjänst till marknaden. En bostadsaffär ska vara enkel och utan överraskningar för både köpare, säljare, bank och mäklare. Genom vårt samarbete med mäklare och banker har vi lyckats skapa portalen Tambur, som kommer effektivisera tillträdesprocessen, säger Oskar Bjursten, affärsområdeschef för kreditupplysningstjänster på UC i ett pressmeddelande.

Sekretessen är central för Tambur
Eftersom banksekretess och personuppgiftssekretess är central för Tambur, har uppgiften att samordna systemet gått till UC, med över 40 års erfarenhet av att hantera kreditinformation. Säkerheten handlar dels om att konfidentiella uppgifter hanteras korrekt, vilket sker bättre i ett slutet system än som idag via e-post eller telefon, och dels om att faktauppgifter ska vara både korrekta och kompletta. Slutskedet av många bostadsaffärer präglas ofta av tidspress vid sammanställningen av olika uppgifter och det är inte ovanligt att de måste justeras. Tambur eliminerar felkällorna.

Bakgrundsinformation
Tjänsten är framtagen genom ett samarbete mellan UC, bankerna, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.

UC garanterar att konfidentiella uppgifter hanteras korrekt. En viktig projektförutsättning har varit att utveckla Tambur med standardiserade gränssnitt så att mäklarbyråernas befintliga system kan integreras mot Tambur i en senare version. UC har utvecklat portalen i samverkan med åtta bolånebanker, mäklarorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet samt Bankföreningen*. Tillträdesportalen Tambur är idag tillgänglig för alla registrerade handläggare och mäklarassistenter hos alla mäklare och bolånebanker i Sverige.

Besök www.uc.se/tambur för mer information.

* Bolånebankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabanken och Swedbank.