mar 17 | 2020-2022

Björn Bergström – En förebild och grundpelare för FMF

Det är med sorg i våra mäklarhjärtan vi behöver meddela att en nära och god kollega i Björn Bergström lämnat jordelivet. Björn som valdes in som hedersmedlem har under många år verkat inom förbundet på olika roller och har genom stora delar av sitt verksamma arbetsliv bidragit till att vi haft en yrkeskår i framkant inte minst genom sitt engagemang i Svensk Fastighetsdata och sedermera VITEC.

Hans förmåga för reflektion och innovation kommer vi minnas tydligt liksom den goda kollega och mäklarvän som alltid fanns där för andra. Du finns nu kvar tydligt i våra minnen och våra tankar går till familj och närstående.

Vila i frid Björn,

Vännerna inom FMF.