maj 9 | Nyheter

Vägledning till fastighetsmäklare avseende penningtvätt

Branschen har länge efterfrågat handlingsdirektiv och exempel som ni kan använda er av i ert arbete. Detta verkar nu ha hörsammats.

Fastighetsmäklarinspektionen har tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism släppt ett informationsmaterial för fastighetsmäklare. Det innehåller, utöver en redogörelse för lagkrav och rapporteringsanvisningar, exempel på tillvägagångssätt och varningssignaler.
Väl värt att läsa och spara.

Broschyren hittar ni HÄR och en separat förteckning över varningssignaler att vara uppmärksamma på hittar ni HÄR.