| Nyheter

Förvaltare tar betalt för mäklarbilder

Fastighetsmäklarförbundet har på senaste tiden märkt en ökning av trenden där förvaltare tar ut avgifter för mäklarbilder, stadgar och årsredovisningar.

Priset eller avgiften kan variera, men oavsett är resultatet att förvaltaren tar ur en avgift av mäklaren för en uppgift som de annars inte skulle ha påfört uppdragsgivaren/medlemmen om denne själv hade begärt ut den. Uppgiften om medlemmens innehav i deras egna register, föreningens årsredovisning och stadgarna i den egna föreningen har medlemmen rätt till och är också nödvändiga för att medlemmen ska kunna sälja sin bostadsrätt. Förvaltaren må fakturera mäklarföretaget men den ansvariga fastighetsmäklaren begär ut bilden eller årsredovisningen enligt fullmakt från sin uppdragsgivare varför en avgift, menar vi, borde vara i det närmaste obefintlig.

Fastighetsmäklarförbundet vill med detta meddela att vi tar fenomenet på allvar och vår vd Jenny Stenberg kommer att ta en kontakt med berörda intressenter för att verka för en ändring.