apr 23 | Nyheter

Antalet bostäder i Sverige uppgick i slutet av 2017 till 4,8 miljoner

I slutet på 2017 fanns det 4 859 252 bostäder totalt i Sverige. Av dessa var 2 069 353 (43 procent) lägenheter i småhus, 2 462 972 (51 procent) lägenheter i flerbostadshus, 247 277 (5 procent) lägenheter i specialbostäder och 79 650 (2 procent) i övriga hus.

I flerbostadshus är hyresrätter fortfarande vanligare än bostadsrätter och i slutet av förra året utgjorde de 1 445 000 (59 procent) av det totala lägenhetsbeståndet i flerbostadshus. Antalet Bostadsrätter uppgick till 1 017 000 (41 procent).

I två av landets största kommuner är det dock vanligare med bostadsrätter i flerbostadshus (Uppsala och Stockholm) medan fördelningen i Västerås är 50-50. Listan nedan visar fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter för samtliga storkommuner.

Fördelningen av hyres- och bostadsrätter i tabellen avser flerbostadshus. Källa SCB.

Kommun

Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Örebro
78 22
Norrköping
68 32
Linköping
68 32
Jönköping
65 35
Helsingborg
64 36
Göteborg
63 37
Malmö
52 48
Västerås
50 50
Stockholm
44 56
Uppsala
36 64

 

Läs hela rapporten från SCB här!