maj 28

Information gällande ny transaktionsbekräftelse i Tambur

I juni lanseras en ny transaktionsbekräftelse!

Framgent kommer två transaktionsbekräftelser att publiceras när köparens bank är klar med tillträdet. En till säljaren och en till köparen med information för respektive part. I säljarens transaktionsbekräftelse kommer samtliga transaktioner så som ex. lån och överskottslikvid att specificeras. För att köparens bank ska få släppa på banksekretessen avseende kännedom om köparbankens identitet för säljaren, krävs dels en engångs signering av ett sekretessförbindelseavtal mellan mäklare/assistenter och bankerna samt ett medgivande ifrån köparen vid varje enskilt ärende.

Mäklare/assistenter ingår en generell sekretessförbindelse, avseende kännedom om köparbankens identitet. Sekretessförbindelsen gäller för mäklaren/assistenten gentemot samtliga banker som använder Tambur. Denna sekretessförbindelse finns tillgänglig att läsa och signera under ”Mitt konto”. Signering görs vid ett tillfälle och sker med Bank-id.

På Tillträdesfliken har mäklare/assistenter en ny checkruta som de kan kryssa för om köparen givit sitt medgivande till att visa sin banks identitet på säljarens transaktionsbekräftelse. Checkrutan är inaktiv (utgråad) till dess att mäklaren/assistenten signerat sekretessavtalet under ”Mitt konto”. Säljarens transaktionsbekräftelse visar köparbankens namn om mäklare/assistent markerat att medgivande finns, annars inte. Dokumentet som köparen ska underteckna finns för utskrift under ”Mitt konto” intill sekretessförbindelsen, (ambitionen är att dessa även ska finnas tillgängliga i era mäklarsystem).

Läs mer här