| Nyheter

Vad gäller när en kund byter mäklare

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare säger upp ingångna förmedlingsuppdrag för att istället pröva lyckan med en annan mäklare.

Att en mäklare ”tar över” ett objekt efter en annan mäklare ger ofta upphov till en rad frågeställningar, inte minst avseende processen kring uppsägning av det första förmedlingsuppdraget och rätten till provision vid försäljning till en tidigare anvisad spekulant.

Detta dokument är tänkt att utgöra en riktlinje för vad som gäller när en kund byter mäklare.