nov 16 | Nyheter

Föräldrar sparar till barnens första boende

Bostadsbrist, höga bostadspriser, svårighet att få hyresrättskontrakt samt bankernas hårdare krav gör att dagens generation av unga har svårt flytta hemifrån. Många föräldrar sparar därför till sina barns första boende, och sparar de inte själva så gör någon annan det. Och kanske är det den egna erfarenheten som gör att åldersgruppen upp till 35 år är de som i högst utsträckning sparar. Det visar en undersökning som Fastighetsmäklarförbundet gjort i samarbete med Kantar Sifo.

Fastighetsmäklarförbundet har ställt frågan till föräldrar om de eller någon annan sparar till deras barns första boende. Hela 61 procent uppger att de själva eller någon annan sparar. Oavsett vem som sparar så uppger majoriteten att de sparar 500 kr per månad och barn, men det det finns en liten del som sparar långt mer, och i storstäderna är snittet hela 926 kronor. I åldersgruppen upp till 35 år svarar hela 69 procent att de eller någon annan sparar och i åldersgruppen 36-50 år är siffran 58 procent. Samtidigt uppger 37 procent att varken de själva eller någon annan sparar alls till barnens första boende.

– Det är svårt för många idag att flytta hemifrån om de inte får ekonomisk hjälp i någon form av sina föräldrar eller andra. Undersökningen visar att det är många som sparar till sina barns första egna boende och det ganska mycket. Men vi kan också se att det finns en stor grupp som inte sparar alls. Det är egentligen ingen bra utveckling för boendet blir en klassfråga, som även kan handla om möjligheten till utbildning. Med dagens höga bostadspriser och svårigheten att få en hyresrätt på många orter i landet blir de unga väldigt utlämnade. Lägg därtill bankernas hårdare krav. Det ska ju inte vara en förutsättning för att kunna flytta hemifrån att du har föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt. Det är synd att det ska vara så och skapar en stor orättvisa, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Fråga: Sparar du eller någon annan till ditt barns första boende?

Svar Totalt Män Kvinnor -35 år 36-50 år 51-64 år
Ja, jag/min partner sparar till mitt eller
mina barns första boende
54 56 51 62 52 56
Ja, mor/farföräldrar sparar till mitt eller
mina barns första boende
17 16 17 21 17 12
Ja, någon annan sparar till mitt eller
mina barns första boende
2 3 1 3 2 2
Nej 37 36 38 27 40 36
Tveksam, vet ej 2 3 2 4 2 1

Se bif. pressmeddelande för frågeställningar och tabeller.

Om undersökningen: 
Fältperiod: 9-17 oktober 2018. Antalet respondenter: 1500 (varav 495 har minst ett barn i åldern 1-20 år). Metod: Webbundersökning i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel. Resultatet är vägt på kön, ålder och geografi.