Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Februari

Varje månad kommenterar FMF den senaste statistiken och fakta om läget på bostadsmarknaden med hjälp av Svensk Mäklarstatistik.
Svensk Mäklarstatistik