feb 22 | 2020-2022

Viktig framgång i disciplinärende mot mäklare ansluten till FMF

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har framgångsrikt försvarat en av sina medlemmar mot Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) i ett principiellt fall för hela fastighetsmäklarbranschen. I en dom som meddelats av Förvaltningsrätten i Karlstad har domstolen bekräftat att FMIs beslut mot mäklaren får anses strida mot gällande rätt.

FMF valde att gå in och försvara den aktuella mäklaren eftersom FMIs disciplinbeslut strider mot grundläggande mäklarrättsliga principer om att fastighetsmäklare som utgångspunkt ska kunna lita på uppgifter från sina uppdragsgivare. Detta ville FMI ändra på, till skada för hela mäklarbranschen.
– FMI lägger hela ansvaret på den individuella mäklaren, det är en helt orimlig förväntansbild, säger Jenny Stenberg, vd för FMF.

FMF fortsätter att kämpa för den enskilde mäklaren. Det aktuella fallet berör en mäklare som för lite mer än ett år sedan förmedlat en bostadsrätt och i annonsen skrivit att den aktuella lägenheten låg högst upp i byggnaden, uppgifter som senare visade sig vara felaktiga trots att säljaren hade bekräftat uppgifterna (föreningen hade relativt nyligen gjort en vindsrenovering). Mäklaren justerade uppgifterna direkt när det framgick att det fanns nya vindsvåningar över lägenheten, men meddelades trots detta därefter påföljd av FMI, en konsekvens som FMF menar är orättvis.
– Vi kämpar för att visa mäklare, branschen och myndigheterna var gränsen går. Mäklare måste kunna ha som utgångspunkt att uppgifter som säljare lämnar kan litas på. Om inte mäklaren kan lita på säljaren så går det inte att känna sig trygg i sin arbetsroll och som enskild mäklare ska du inte behöva ta det ansvaret, säger Jenny Stenberg. Det blir också en fullkomligt orimlig arbetsbelastning för mäklaren om alla uppgifter ska behöva kontrolleras och tas ansvar för.

Förvaltningsrätten och Kammarrätten håller med FMF
När mäklaren meddelades påföljd av FMI valde FMF att gå in och driva målet åt den enskilda mäklaren. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som efter en muntlig förhandling i Karlstad mellan parterna gick på FMFs linje och upphävde FMIs beslut. I domskälen konstaterades till och med att FMIs beslut ”får anses strida mot gällande rätt”, vilket är ett kraftfullt uttalande mot FMI. FMI har dock inte accepterat domen utan överklagat densamma till först Kammarrätten och därefter även överklagat Kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. FMI har med andra ord drivit frågan till högsta instans, där målet för närvarande ligger och väntar på prövning.

Sannolikheten för att Högsta förvaltningsdomstolen ska återförvisa målet till Kammarrätten får dock betraktas som låg.
– Domen är en viktig bekräftelse på att mäklaren i regel ska kunna förlita sig på säljarens uppgifter. Om FMI vill ändra på den grundläggande principen som gällt oavbrutet sedan första fastighetsmäklarlagen får myndigheten ta upp en sådan diskussion med Riksdagen och försöka uppnå en lagändring. FMF uppmanar FMI att fortsättningsvis inte försöka skapa så grundläggande förändringar av gällande rätt genom disciplinbeslut mot enskilda mäklare ”bakvägen” via förvaltningsdomstolarna, avslutar Jenny Stenberg.