apr 19 | Nyheter

Vanligast för barn att bo i småhus

Ungefär hälften av Sveriges invånare bor i småhus (53 procent) och de flesta av dessa äger själva sina hushåll.

Många flyttar från flerbostadshus till småhus någon gång under barndomen när familjen blir större och lägenheten börjar kännas för trång. Detta brukar ske under de fem första levnadsåren.

Här stannar man tills man blivit ungefär 20 år gammal varpå man flyttar tillbaka till ett flerbostadshus på egen hand. Från 40 års ålder, när man bildat egen familj eller helt enkelt anser sig ha råd, flyttar många tillbaka till ett småhus igen och processen börjar om.

Efter man fyller 80 år lämnar  man vanligtvis hemmet för andra typer av boenden.

År 2017 bodde 58 procent av barnen mellan 0-9 och 65 procent av 10-19-åringarna i småhus.

Källa: Statistiska centralbyrån