nov 17 | 2020-2022

Vad du som mäklare kan göra för att minska smittspridningen

Smittspridningen av Covid-19 i landet är i skrivande stund mycket hög. Vi råder fortfarande alla våra medlemmar att ta signalerna från myndigheterna på största allvar. Fastighetsmäklare har en mycket social yrkesroll med många kundkontakter och bör också ta ansvar för att minska spridningen. Här är några åtgärder som du som mäklare kan vidta:

  • Endast bokade visningar och med färre möjliga visningsdeltagare på varje slottid och förläng visningstiderna
  • Erbjud digitala värderingar och digitala visningsmöjligheter
  • Ha gärna handsprit till hands för visningsdeltagarna
  • Ta hjälp av frisk kollega om du känner minsta symptom
  • Verka aktivt för säkra möten och visningar och använd digitala i den mesta mån det går

Iakttag stor försiktighet och förbered kunder på att policys för visningar kan komma att ändras. Prata ihop er på kontoren om hur er policy ser ut.

Vi uppmuntrar också till att följa informationen från myndigheter och organisationer löpande på följande länkar:

Var rädda om er!