maj 24 | Nyheter

Uppdaterad Dataskyddsinformation

Som tidigare utlovats har det inom ramen för arbetet med de branschgemensamma riktlinjerna avseende tillämpningen av Dataskyddsförordningen även tagits fram en mall för information till registrerade och en mall för personuppgiftsbiträdesavtal.

Mallen för information till registrerade finns att tillgå i mäklarsystemen Vitec, Fasad och Mspecs och mallen för personuppgiftsbiträdesavtal finns att ladda ned på hemsidan bland de övriga dokumenten gällande Dataskyddsförordningen.