jun 19 | 2024

Uppdaterad beställarhandledning för värdeutlåtande för kreditgivning till privatbostad

Svenska Bankföreningen, Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet har i samverkan tagit fram en uppdaterad version av beställarhandledningen för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning till privatbostad. Förändringarna jämfört med föregående version är relativt små och innebär framför allt att energiklass och energiprestanda ska anges för bostaden när en sådan finns och att ett antal förtydliganden görs.

Beställarhandledningen gäller privatbostäder och är uppdelad i ett avsnitt som berör småhus, ägarlägenheter, lantbruksfastigheter (som inte avser näringsverksamhet) samt ett avsnitt som berör bostadsrätter.

Syftet med beställarhandledningen är att tillgodose det behov som noterats på marknaden av en gemensam norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. En sådan norm skulle ge kreditgivaren bättre möjlighet att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.

Du hittar handledningen under checklistor och rutiner.