apr 30 | Nyheter

Tillväxttakten för bostadslån oförändrad sedan februari

Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån låg i mars på 7,2 procent vilket innebär att den var oförändrad jämfört med februari.

Tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI) totala utlåning minskade dock något och sjönk från 7 till 6,9 procent.

Bostadslån står för 82 procent av MFI:s utlåning till hushållen och uppgick i mars till 3 161 miljarder kronor medan totalsumman för alla lån uppgick till 3 855 miljarder kronor.

Källa: SCB