dec 17 | 2020-2022

Sveriges mäklare drabbade av stegrande skadeståndsanspråk – Skyddet måste förbättras

En sällan diskuterad sidoeffekt av att beloppen vid fastighetsaffärer generellt ökar är att storleken på potentiella skadeståndskrav mot mäklare också ökar. Idag riskerar svenska mäklare att i värsta fall försättas i personlig konkurs vid en havererad fastighetsaffär och Fastighetsmäklarförbundet (FMF) vill nu inleda en branschdiskussion om hur individuella mäklares riskexponering för skadeståndsanspråk kan minskas.
– Många mäklare som jag träffar mår otroligt dåligt av den påfrestning som det personliga ansvaret innebär, säger Claes Lood, advokat på Next Advokater.

När det uppstår en tvist i samband med till exempel en fastighetsaffär är det inte helt ovanligt att skadeståndskrav riktas mot mäklaren. Ofta handlar det om mindre belopp, men i takt med att fastighetspriserna ökar har summorna blivit större och det har blivit vanligare att de överstiger fastighetsmäklarförordningens angivna grundförsäkring om två miljoner. Mäklaren kan då bli personligt skyldig att betala stor del av skadeståndet och riskexponeringen upplevs som psykiskt påfrestande av många mäklare.

– Vid en fastighetsaffär ingår partnerna i ett personligt avtal med mäklaren och inte med mäklarbyrån, vilket gör mäklaryrket väldigt utsatt. Samtidigt som både köpeskillingar och advokatkostnader i tvister har fortsatt att öka under det senaste decenniet så har mäklarnas försäkringsskydd stått stilla och det uppstår oftare situationer när kraven kan överstiga försäkringsskyddet. Det är förstås väldigt jobbigt för mäklaren som då tvingas stå risken att betala notan med privata medel, säger Claes Lood som med start i december i år ansvarar för den juridiska rådgivningen åt FMF:s medlemmar.

Omoderna anställningsformer
Genom FMF har mäklarna ett standardskydd om 2,5 miljoner kronor i sina försäkringar. Det är en halv miljon mer än den stipulerade grundförsäkringen, men beloppet ska täcka både eventuellt skadestånd och advokatkostnader för samtliga inblandade parter, vilket gör marginalerna små vid utdragna tvister. FMF anser att det är högt tid att inleda en diskussion om att höja standardskyddet och även lyfta frågan om framtida anställningsformer i branschen.

– Att ha ett personligt uppdrag kan tyckas vara lite otidsenligt. I andra yrken, däribland advokatyrket, har detta avskaffats sedan länge och idag är det arbetsgivaren som har det största ansvaret. Men ytterst är detta en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, och FMF har i stället valt att jobba med andra sätt för att förbättra mäklarnas skydd. Det är hög tid att en höjning av standardskyddet görs till en fråga i branschen, avslutar Claes Lood.