jan 11 | 2020-2022

Information om den nya pandemilagen

Som många av Er redan har uppmärksammat har Riksdagen beslutat att anta en tillfällig pandemilag som mer effektivt ska motverka smittspridningen av covid-19. I lagen uttalas ett generellt åtagande för ”var och en” att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Därutöver finns i lagen vissa särskilda begränsningar riktade primärt mot offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser m.m. Lagstiftningen träder i kraft omedelbart och gäller till åtminstone utgången av september i år.

I nuläget rekommenderar FMF att visningar som genomförs för säkerhets skull begränsas till åtta personer åt gången (inkl. mäklaren), enligt de nyinförda reglerna om privata sammankomster.

På förekommen anledning vill FMF på detta sätt informera Er medlemmar om den beslutade lagstiftningen samt uppmärksamma att lagstiftningen som sådan inte uttryckligen anger några begränsningar för fastighetsmäklarverksamhet, annat än den generella rekommendationen att vara uppmärksamma på och vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. I stället ger lagstiftningen rätt för Regeringen att mer konkret meddela specifika föreskrifter när det bedöms nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, exempelvis med avseende på allmänna sammankomster. Med andra ord är det upp till Regeringen att fatta närmare beslut om vilka begränsningsåtgärder som ska införas. Hittills har Regeringen (genom den s.k. begränsningsförordningen) infört regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Om några regler införs som uttryckligen träffar fastighetsmäklarverksamhet kommer FMF självfallet att skyndsamt återkomma till Er. Konkreta åtgärder för Er alla att överväga är dock att redan nu i entrén till respektive mäklarkontor tydligt ange hur många personer som får vistas samtidigt i lokalen samt begränsa antalet soffor och sittplatser i allmänna utrymmen, eftersom detta enligt begränsningsförordningen gäller för butiker. Dessutom rekommenderar FMF att visningar som genomförs för säkerhets skull begränsas till åtta personer åt gången (inkl. mäklaren), enligt de nyinförda reglerna om privata sammankomster.

Mer information följer vid tillfälle.