jul 8 | 2020-2022

Svensk Mäklarstatistik: Priserna fortsatt höga trots början av sommarsäsongen

Den senaste statistiken visar att priserna fortsatt är höga men är mer stabila när vi går in i juni månad.

Bostadsrätterna har i juni inte ökat den senaste månaden i Stockholms- området medan det har gått upp 1 % både i Göteborg och Malmö. den senaste månaden. Ser man dock på hela året så har priserna ökat 13% i hela landet, jämfört med priserna 2020.

Villorna har däremot fortsatt att öka i hela landet under den senaste månaden, hela 2%.  I samtliga storstadsområden har siffrorna gått upp, i Stockholm 1 % och i Göteborg och Malmö har det stigit 2%. Ser man helåret är ökningen 20% i hela landet och enbart i Malmö och Stockholm har det stigit 24%.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet
Tfn. 070-452 86 17
Email: jenny.stenberg@fmf.se

Källa: Svensk Mäklarstatistik
För mer utförlig statistik gå in på http://www.maklarstatistik.se/.