jan 27 | Nyheter

Svag ekonomi gav BRF rätt att vägra medlemskap

En hyresfastighet hade ombildats till en bostadsrättsförening. En hyresgäst ville förvärva sin hyreslägenhet och sökte medlemskap i föreningen.

Föreningen vägrade medlemskap eftersom man ansåg att mannens ekonomi var för svag. Mannen överklagade till Hyresnämnden, som gav honom rätt.

Föreningen överklagade till hovrätten, som gjorde en annan bedömning. Det var utrett att mannen hade varit sen med hyresbetalningar. Han hade nyligen fått en fast anställning, uppgav han, men kunde inte visa detta. Han uppgav också att han frilansade som grafisk designer, men han hade inte presenterat någon utredning som visade omfattningen av verksamheten.

Vid en samlad bedömning fann hovrätten att mannen inte hade visat att han hade förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen och att föreningen därmed hade haft rätt att vägra medlemskap. Att mannen kunde erbjuda ett borgensåtagande medförde ingen annan bedömning.

 

Källa: Svea hovrätts beslut den 23 januari 2017 i mål ÖH 8075-16.